Tag Archives: Leidschendam

OBS De Margriet

OBS De Margriet

Margriet oud “Achter Leidsenhage, aan de Dobbelaan, ja daar ligt een heel leuk schooltje, waar we met plezier heen gaan. Toen in ’63 de school werd opgericht had het gebouw van buiten nog een heel ander gezicht”.

Dit zijn de beginregels van het schoollied van OBS De Margriet, dat geschreven werd ter ere van het 40-jarig bestaan van de school. Sinds dit lustrum, schooljaar 2002/2003 ben ik werkzaam op deze school. Ik geniet niet alleen van het lesgeven, maar ook van de zaken er omheen, zoals bijvoorbeeld het optekenen van de geschiedenis van “onze” school.

Morgen, 7 januari 2016, bestaat de school alweer 53 jaar en daarom vind ik het leuk om hieronder kort de geschiedenis van de school te vertellen.

Op 7 januari 1963 startte de Prinses Margrietschool in een lokaal in een noodschool in het weiland achter de Burgemeester Caen van Necklaan in Leidschendam. De heer Koerts begon daar met 13 leerlingen. Toename van het leerlingen-aantal zorgde voor een tweede leerkracht mej. C. Pelamonia. Per 1 februari 1964 startte de kleuterschool in het gebouw “De Bloemenheuvel” in 1 lokaal. In augustus 1964 was het schoolgebouw van de Pr. Margrietschool klaar en samen met mej. Maarsse en mej. Pelamonia trok dhr. Koerts in het schoolgebouw. Op de foto zijn de gebouwen van de Prinses Margrietschool en “De Bloemenheuvel” (op de voorgrond) te zien.

In 1985 zorgde de integratie van kleuterschool en lagere school tot “basisschool” voor een nieuwe naam : Openbare basisschool De Margriet. In deze naam is het “bloem-element”van de kleuterschool “De Bloemenheuvel” en het “Margriet-element” van de lagere Prinses Margrietschool samengevoegd. Het hoofd van “De Bloemenheuvel”, Suzan Kuijper en het hoofd van de Prinses Margrietschool, Theo Wierdsma, gingen op dit moment samenwerken. Op de school zaten op dat moment 86 leerlingen. Na een grondige verbouwing van de Margrietschool konden de kleuters op 22 september 1986 uit hun kleuterschool verhuizen naar het gebouw van de Margrietschool.

In 1988 bestond De Margriet 25 jaar. De toenmalige wethouder IJmkers hield een toespraak voor het pas vernieuwde gebouw en er werd met behulp van veel ouders een grandioos feest georganiseerd. Een van de juffen toen was Willy Renes, die nog heel lang aan de school verbonden zou blijven. In 1999 werd de “Sleutelplattegrond” van de school veranderd in nagenoeg een rechthoek door de aanbouw van 4 lokalen. Op 16 augustus 1999 werd de nieuwbouw in gebruik genomen.

Op 7 januari 2003 bestond De Margriet 40 jaar. Schoolkrant “De Sleutel” kwam met een speciale jubileum uitgave, waarin het feestprogramma was te lezen. Er werden tot de zomervakantie allerlei activiteiten georganiseerd in sprookjes-sfeer, zoals een verkleedfeest, een project “Sprookjes”, een schoolreis met alle leerlingen (232) naar “De Efteling” en een eindfeest in juni met Oud-Hollandse spelletjes, een Rad van Fortuin enz.

In 2006 telde de school circa 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

Het 45-jarig bestaan werd ook gevierd met elke maand een jubileumactiviteit, zoals een flessenspaaractie, een Vossenjacht in Leidsenhage en op 4 juli een groots circusfeest. Ook dit jaar werd afscheid genomen van een aantal juffen, waaronder Suzan Kuijper, die ruim 25 jaar werkzaam was op De Margriet.

Op 7 januari 2013 werd er ’s morgens op het schoolplein getoast op 50 jaar De Margriet. Een bijzonder jaar met -natuurlijk- veel activiteiten. Op 7 februari kregen de leerlingen tijdens het werk in de klas een lekkere koek aangeboden. Een maand later bakten vaders van de MR heerlijke pannenkoeken en op zaterdag 20 april werd er een reünie georganiseerd voor -oud-collega’s. Drie dagen later was er voor de leerlingen van de school een bijzondere feestdag met muziek en dans. Het feestjaar werd afgesloten op vrijdag 7 juni met een picknick voor alle leerlingen.

En morgen bestaat de school dus 53 jaar. Na een jarenlange daling van het aantal leerlingen, is er nu weer een stijging te zien van het aantal leerlingen. Kortgeleden heeft de nieuwe voorzitter van het bestuur, uitgelegd wat de plannen zijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg én het bestuur  met De Margriet. Hij vertelde dat de gemeente een huisvestingsplan heeft gemaakt voor het primair onderwijs. In dit plan wordt voorgesteld om een nieuw schoolgebouw te realiseren in de wijk Damsigt. Het verhaal van De Margriet wordt dus vervolgd, op naar het 55-jarig lustrum!